Blackout(Braki prądu)

2024-03-02

Czym jest zjawisko blackout?

Blackout to całkowita przerwa w dostawie energii elektrycznej, która jest spowodowana jakimś nagłym zdarzeniem. Nie jesteśmy w stanie jej przewidzieć. Dotyczy to takich sytuacji jak poważna elektroenergetyczna awaria systemowa. Wiąże się to z poważnym zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.

Poniżej moja audycja z dnia 01.02.2024

Kinguin. Everybody plays. Special offers everyday.